Deklaracja o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ważna do 31.12.2020r.